Saturday, December 8, 2012


Betulkah diri kita ikhlas kerana alasannya inginkan Baitul Muslim itu?
atau nafsu semata-mata?


"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Allah menciptakan isteri-isteri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu dapat hidup tenang bersama mereka. Kemudian Allah menciptakan kasih-sayang di antara kamu (antara suami-isteri)"
[Surah Ar-Ruum: 21]

No comments: